Lagen om tillgängliga e-böcker väcker engagemang hos svenska bibliotekarier

I mitten av mars arrangerade Svensk biblioteksförening och MTM två rundabordssamtal, där drygt 60 bibliotekarier deltog. Ämnet var nya tillgänglighetslagen, och flera olika biblioteksformer var representerade.

Biblioteksmedarbetare med en mängd olika inriktningar, och från en rad olika biblioteksformer från hela landet samlades för digitala samtal den 13 och 15 mars. Deltagarnas gemensamma nämnare är att de alla på något sätt berörs av tillgängliga medier i sitt arbete. 

Samtalen inleddes av Svensk biblioteksförenings Lisa Gemmel och medarbetare på MTM som gjorde en övergripande genomgång av lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet, som genomför det europeiska tillgänglighetsdirektivet. Därefter lämnades ordet till deltagande bibliotekarier för diskussion om hur lagen kan komma att påverka de svenska biblioteksformerna, förmedlarnas arbete, och låntagarna.  

Närmare två tredjedelar av de bibliotek som fanns representerade under samtalen lyfte att diskussionen om den nya lagen antingen inte har inletts alls i deras verksamheter, eller befinner sig i startgroparna. För den återstående dryga tredjedel av biblioteken hade frågan antingen varit uppe på agendan ett tag, eller så hade man kommit längre och gjort sig en hel del insikter om möjliga konsekvenser av den nya lagstiftningen. 

– Detta är ju inget statistiskt underlag på var biblioteken befinner sig, men ger oss ändå en välkommen fingervisning om läget, säger Emma Kindblom som är tillförordnad enhetschef på Användarstöd, och en av initiativtagarna till mötet.  

Ökade kostnader för e-boksutlån var en återkommande fråga hos många av deltagarna. Och det möjliga scenariot där fler läsare av tillgängliga medier hänvisas till enskilda e-bokslån. Detta sågs som en farhåga i kombination med minskad biblioteksbudget 

Behovet av en nationell e-bokskatalog, en eventuell utmaning med flera e-boksplattformar och frågan om vem som ska utöva tillsyn på internationella e-boksleverantörer som lärosätesbiblioteken är beroende av, var några av frågorna som hördes från flera håll. Och hur MTM:s roll och Legimus bestånd kan komma att påverkas när lagen träder i kraft 28 juni 2025. 

– Den här typen av öppna samtal med en bred representation från olika biblioteksformer ger oss väldigt värdefulla insikter. Och flera av frågeställningarna kommer vi att göra vårt bästa för att bemöta i det webbinarium som vi anordnar för biblioteken om lagen i april, säger Emma Kindblom. 

Webbinarie för biblioteken om lagen

 Här kan du anmälda dig och läsa mer om webbinariet som arrangeras den 25 april: https://mtm.se/om-oss/kalender/vad-innebar-den-nya-lagen-om-tillgangliga-e-bocker-for-biblioteken/ 

På rundabordssamtalen deltog bland annat:

Gymnasiebibliotekarier 
Biblioteksutvecklare 
Högskole- och universitetsbibliotekarier 
Folkbibliotekarier 
Bibliotekschefer 
Systembibliotekarier 
Biblioteksdoktorander 
Biblioteksassistenter 
Bibliotekssamordnare 
Regionbibliotekarier 
IT-bibliotekarier 
Skolbibliotekarier 
Undervisande bibliotekarier 
Socialbibliotekarier 
Stadsbibliotekarier 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)