Vårt arbete med internationella standarder

En del av MTM:s arbete för tillgänglig läsning för fler, är att utveckla arbetet med standarder för tillgänglighet. Men vad innebär det egentligen? Martin Persson är verksamhetsutvecklare på MTM och ser stora möjligheter framåt. Vi ställde tre frågor till honom.

Varför behövs det internationella standarder kring tillgänglig läsning? 

– Standardisering kan ske i olika grader och på olika nivåer. Generellt kan man säga att alternativet till standardisering är att alla gör lite som de vill, vilket leder till många uppfunna hjul. Och det kan skapa ett splittrat landskap för tillgänglig läsning. Internationella standarder är ett sätt att få många att använda samma hjul, en förutsättning för att en e-boksfil ska fungera med den teknik som läsaren använder. 

Vilka standarder kommer vi på MTM främst att jobba med framöver? 

– Den närmaste tiden kommer vi särskilt att bevaka standarder kopplade till det europeiska tillgänglighetsdirektivet, och speciellt tillgänglighet i e-böcker och e-boksformat. Här sker mycket utveckling inom traditionella standardiseringsorgan som ISO (International Organization for Standardisation), CEN (europeiska standardiseringskommittén) och W3C (The World Wide Web consortium), säger Martin Persson.  

– Men en viktig del av vårt arbete är också att titta på hur internationella standarder tillämpas i Sverige och på MTM. Vi tittar på standarder för att i detalj beskriva tillgängligheten i en digital bok. Och vi jobbar också med att uppdatera våra egna riktlinjer för tillgänglig bokproduktion i e-boksformatet Epub 3. 

Hur kommer arbetet med standarder att påverka möjligheten för alla att läsa i framtiden? 

– Jag ser på arbetet med standarder som ett sätt att arbeta gemensamt internationellt för att göra läsning så tillgänglig som möjlig. Med många aktörer runt om i världen som arbetar för samma sak finns goda förutsättningar att öka läsningens tillgänglighet, säger Martin Persson. 

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)