Lag om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet

EU antog 2019 tillgänglighetsdirektivet, som ska tillämpas i alla EU:s medlemsländer från den 28 juni 2025.

Sverige beslutade den 11 maj 2023 om lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet.

Lagen ställer tillgänglighetskrav på e-böcker, men också programvara såsom appar eller spelare som används för att läsa e-böcker

MTM är ansvarig myndighet för tillsyn av e-böcker och ändamålsenlig programvara. Det innebär att MTM ska se till att tillgänglighetskraven i lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet efterföljs. MTM får också i uppgift att ta fram föreskrifter, det vill säga bindande regler, inom området.

Utöver e-böcker och programvara omfattas produkter och tjänster riktade mot konsumenter inom en rad områden:

  • elektronisk kommunikation och elektronik
  • bank- och betaltjänster
  • e-handel
  • audiovisuell media (tv)
  • persontransport

Läs lagen i sin helhet på regeringens webbplats (länk öppnas i nytt fönster)

Läs de sex lagkraven (länk öppnas i nytt fönster)

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)