En person läser en e-bok i en mobiltelefon.

MTM får tillsynsuppdrag kopplat till e-böckers tillgänglighet

Lagen om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet träder i kraft den 28 juni 2025. Nu står det klart vilka myndigheter som får ansvar för marknadskontroll och tillsyn. MTM är en av dem.

Lag (2023:254) om vissa produkters och tjänsters tillgänglighet genomför EU:s tillgänglighetsdirektiv. Lagen börjar gälla den 28 juni 2025. Nu står det klart att MTM har pekats ut som ansvarig myndighet för tillsyn gällande den del av lagen som omfattar e-böcker och ändamålsenlig programvara. MTM får genom den beslutade förordningen föreskriftsrätt för att ta fram bindande regler för sitt tillsynsområde.

Lagens syfte är att bidra till en mer effektiv konkurrens i EU och att främja ökad delaktighet i samhället genom universell utformning, så att fler får tillgång till vissa produkter och tjänster, däribland e-böcker. Lagen innebär till exempel att e-bokens innehåll ska kunna läsas obehindrat med hjälpmedel som skärmläsare, och att läsaren tydligt ska kunna navigera i bokens innehåll. Lagen ställer även krav på att programvara för att läsa e-böcker stödjer funktionalitet för tillgänglighet.

I tillsynsuppdraget ingår att säkerställa att lagens krav efterlevs av producenter och distributörer av e-böcker och ändamålsenlig programvara.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)