Gösta Berlings saga – en exempelbok i tillgängligt Epub-format

För att illustrera tillgänglig e-boksutformning lite mer konkret har MTM inom ramen för myndighetens främjandearbete tagit fram en exempelbok i tillgängligt Epub-format. Valet föll på Selma Lagerlöfs klassiker Gösta Berlings saga. Exempelboken finns nu fritt tillgänglig för nedladdning och läsning.

Exempelboken är producerad av MTM våren 2024, efter en förlaga från Litteraturbanken. E-boken är i Epub 3-format och följer aktuella branschstandarder för tillgänglighet i Epub, som Epub Accessibility och WCAG.

Några av bokens tillgänglighetsfunktioner är:

  • Väldefinierad läsordning och rubrikstruktur för tydlig navigation
  • Noggrann semantisk uppmärkning med HTML 5 och WAI-ARIA
  • Alternativtexter för bilder inklusive en längre bildbeskrivning
  • Bevarad sidnumrering från förlaga i tillgängligt och navigerbart format
  • Detaljerad information om bokens tillgänglighet via inbäddade tillgänglighetsmetadata

Ladda ned och läs exempelboken

Ladda ned MTM:s exempelbok Gösta Berlings saga i Epub-format (Epub-fil, 1,45 mb)

Du får kopiera och använda exempelboken enligt villkoren i Creative Commons-licensen Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika 4.0 Internationell (öppnas i nytt fönster)
Litteraturbankens förlaga, Gösta Berlings saga (öppnas i nytt fönster)

Mer om exempelboken

Intervju om exempelbokens uppkomst

Se en video där några av exempelbokens funktioner visas

Läs mer om tillgänglig e-boksutformning

Semantisk uppmärkning – att tagga dokument med betydelse

Metoder för att tillgängliggöra bilder med hjälp av text

DAISY Accessible Publishing Base vägleder till standarder inom tillgänglig e-boksproduktion

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)