World Wide Web Consortium färdigställer vägledning till tillgänglighetsmetadata

Det pågår just nu ett intensivt arbete inom World Wide Web Consortium, W3C, gällande en uppdaterad vägledning kring tillgänglighetsmetadata. Snart kommer den publiceras i en uppdaterad version.

Publishing-gruppen inom W3C arbetar kontinuerligt med att ta fram standarder och vägledningar för e-boksproduktion och mycket fokus ligger på tillgänglighet. Dokumentet ”User Experience Guide for Displaying Accessibility Metadata”, genomgår just nu en rad uppdateringar. Vägledningen beskriver ett ramverk för att på ett användarvänligt sätt presentera information om digitala publikationers tillgänglighet, så kallade tillgänglighetsmetadata.

Tillgänglighetsmetadata är ett krav i standarden Epub Accessibility och dessutom ett av de specifika kraven för e-böcker i det europeiska tillgänglighetsdirektivet, men för att informationen ska bli användbar måste den också kunna presenteras för läsaren på olika sätt, och här fyller W3C:s vägledning en viktig lucka, med konkreta förslag på hur standardiserade tillgänglighetsmetadata kan presenteras i olika tjänster för att söka och läsa e-böcker.

I W3C-dokumentet listas bland annat hur egenskaper som skärmläsarvänlighet, alternativtexter för bilder, navigationsmöjligheter, med mera kan beskrivas både kort och enkelt, eller mer utförligt. Det finns också förslag på hur man kan tänka angående sökning och filtrering på olika tillgänglighetsegenskaper. Dessutom ges exempel i form av på hur man kan översätta olika egenskaper och sätt att uttrycka tillgänglighetsmetadata för läsaren baserat på maskinläsbara metadata i Epub-filer eller i förlagsmetadata i Onix-format.

Den som är nyfiken kan redan nu följa utvecklingen av den nya versionen, version 2.0, som är tillgänglig i utkastform. Gruppen inom W3C som arbetar med vägledningen är i slutskedet av arbetet och efterfrågar också feedback från företag och tjänster som är intresserade av att använda riktlinjerna. Kommentarer lämnas via gruppens GitHub-sida.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)