För regionala arbetsgrupper

Regionala arbetsgrupper ger stöd till de lokala grupperna och ordnar inspirationsdagar i länet eller regionen.

Inspirationsdagarna ska fungera som påfyllning för alla som arbetar i de lokala arbetsgrupperna men är också en möjlighet till inspiration för alla läsombud och högläsare i regionen. Om man på lokal nivå inte har tillräckligt med underlag för att hålla utbildningar kan den regionala arbetsgruppen också erbjuda utbildning någon gång per år.

Arbetsgruppens sammansättning

Arbetsgruppen består av personer som arbetar på regional nivå. Ibland har en organisation ingen regional representation och då kan en drivande person lokalt medverka för att organisationens kunskap och perspektiv ska finnas med i arbetsgruppen.

Bra personer att ha med i gruppen:

  • en bibliotekarie/bibliotekskonsulent med tillgänglighetsansvar från regionbiblioteket
  • en regional verksamhetsutvecklare från ett studieförbund (oftast Studieförbundet Vuxenskolan)
  • en representant från relevanta intresseföreningar (ofta FUB och Demensförbundet)
  • en representant för omsorgen från regionförbundet eller landstinget
  • en kontaktperson från MTM

Arbetsgruppen fördelar ansvarsområdena mellan sig och har en person som är sammankallande till möten. Mötena äger rum ett par gånger om året.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)