Bilden visar sex frivilliga högläsare i projektet Läslust hela livet i Kalmar län.
Frivilliga högläsare i projektet Läslust hela livet i Kalmar län.

Kunskapsbank på nätet ska inspirera högläsare

Att bygga upp en digital kunskapsbank för frivilliga högläsare var en större utmaning än vad projektledarna för Läslust hela livet hade räknat med. Men nu är Läslustwebben äntligen färdig och klar att introduceras för högläsarna.

Reportage från Läsliv nummer 3, 2020

Oj, så många filmer det finns!” Det glada utropet kommer från en av de frivilliga högläsare som ingår i projektet Läslust hela livet, ett treårigt Arvsfondsprojekt som drivs av Studieförbundet Vuxenskolan, SV, i Kalmar län. De två huvudmålen är att värva och utbilda fler frivilliga högläsare för att ännu fler boenden och verksamheter inom äldreomsorgen ska få ta del av högläsning, samt att skapa en digital plattform, Läslustwebben, för kompetensutveckling och inspiration för högläsarna.Karina Helmersson är tillsammans med Emma J Kronborg projektledare för Läslust hela livet. De berättar att tanken är att alla frivilliga högläsare som är kopplade till SV, oavsett var i landet man bor, framöver ska få möjlighet att ta del av denna digitala kunskapsbank med hjälp av personliga inloggningsuppgifter.

– Eftersom personal på SV kan använda sig av filmerna som finns på Lästlustwebben i samband med utbildnings- och inspirationsdagar så får även läsombud möjlighet att ta del av innehållet, tillägger Karina.
– Under projektets första år låg fokus på att arrangera lokala inspirationsdagar, utbilda högläsare, starta läsgrupper och bilda arbetsgrupper i kommunerna. Totalt finns det idag 71 frivilliga högläsare i länet, berättar Emma och fortsätter:
– Under år två har vi jobbat mycket med att bygga upp plattformen och fylla på med filmer med boktips, inspiration och kunskap om hur man till exempel kan värma upp sin röst inför högläsningen, info om demenssjukdom med mera. Nu, under det tredje året, satsar vi i första hand på att utbilda högläsarna i att navigera i och använda sig av allt material som nu finns tillgängligt.
– En del av högläsarna är ovana datoranvändare. Vi måste hjälpa dem att komma över alla eventuella trösklar så att de utan problem kan logga in och ta del av materialet, men också chatta och kommentera. 10 studiecirklar om hur man kan använda Läslustwebben är därför inplaner ade under hösten. ”Åh, så roligt! Här kan jag kika runt nu när jag inte kan läsa”, utropade en högläsare när hon upptäckte allt som fanns att titta på, berättar Karina.

Projektet avslutas hösten 2021 och målet inför framtiden är att verksamheten och Läslustwebben ska fortsätta att växa och förvaltas av Studieförbundet Vuxenskolans verksamhetsutvecklare och de lokala biblioteksrepresentanterna.

Text: Catharina Kåberg, MTM:s representant i styrgruppen för projektet.

Tipsa en vän om denna sida via epost.
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)
(Obligatoriskt fält)