8 Sidor - fyra sätt att jobba

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska
, Samhällskunskap
, Bild
Målgrupp:
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Ordkunskap

Ladda ner lektionsmaterialet


Jag heter Eva Engmarker Jansson. Jag är mellanstadielärare och nu arbetar
jag i en femteklass på Sommarlustskolan i Kungsbacka. Detta är en liten skola
med 160 elever och vi är två stycken femteklasser. Lektionen innehåller lite enkla och roliga saker man kan göra med 8 SIDOR.

Muntlig redovisning, ordklasser och ordkunskap och bild!

Eva Engmarker Jansson
Sommarlustskolan, Kungsbacka