bilder på första sidor 8 Sidor

8 Sidor - att presentera en nyhet

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Den skola jag arbetar på har elever i förskola och upp till sjätte klass. Skolan har ett elevunderlag där nästan hälften har invandrarbakgrund. Jag är lärare i svenska som andraspråk och arbetar enbart med dessa elever.

Jag brukar ta tidningen så fort den kommer och läsa igenom den så att jag har ett hum om vad där står. Utifrån innehåll och form tänker jag ut olika uppgifter allt efter mina elevers olika behov. Lektionen innehåller till exempel:
- Processskrivning
- Skriva och ställa frågor
- Egen läsning skapar frågor

Anna Lundberg
Lextorpsskolan, Trollhättan