bild på: omslag Albert Einstein

Albert Einstein - funderingsfrågor skoldiskussion och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


En rastlös bråkstake med dåliga betyg. Skulle detta vara ett av vår tids största genier? Albert Einsteins väg mot berömmelse och Nobelpris var kanske inte spikrak, men hans mod att våga tänka på nya sätt förändrade vetenskapen.

I denna biografi får vi lära känna människan bakom de berömda relativitetsteorierna. Här förklaras det komplicerade på ett enkelt sätt, och många ämnen berörs som känns lika aktuella idag; krig och fred, vetenskapens villkor och en skola där alla får plats oavsett förutsättningar.

Lektionen innehåller funderingsfrågor och en skrivuppgift. Dels ett underlag för att jämföra Ensteins åsikter om skolan med hur det är idag.
En serie fotografier på Einstein ingår.