omslag Europa brinner

Andra väldskriget med kartor

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Eget arbete
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Lektionen introducerar andra världskriget genom att att utgå från kartor över Europa för åren 1936, 1942 och 1945.

Lektionen anknyter till boken Europa Brinner - Hitler och andra världskriget.
Läs mer om boken.