Arbeta med bilder och rubriker

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Mina elever har ofta svårt med koncentrationen. Att läsa en tidning tillsammans går en kort stund, sen behöver vi bryta för att göra något annat. Det är viktigt att de får träna på att lyssna på andra, samarbeta och att använda fantasin, vilket också kan upplevas som svårt. I detta lektionsförslag är varje moment ganska kort, eleverna tränas automatiskt på att läsa själva, återberätta, lyssna och skriva. Att träna sin motorik är alltid nyttigt, i den här lektionen får de också klippa och röra på sig lite.

Mål: Att få eleverna förstå vilken betydelse bilder och rubriker har tillsammans i en tidning, samtidigt som de läser en artikel, återberättar och lyssnar på andra elever och slutligen skriver en egen påhittad artikel till en rubrik eller bild.