Bild på boken Valskola och allavaljare.se

Arbeta med valet 2018 - textfrågor, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och bildanalys

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, Vux
Tema:
, Lättläst
, 8 sidor
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Eget arbete
, Presentationsövning
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Den andra söndagen i september vart fjärde år är det val i Sverige. Nästa gång är den 9 september 2018. Då genomförs val till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Då Sverige är en demokrati får medborgarna i landet vara med och påverka vilka som ska styra.

I detta arbetsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med Valet 2018 i undervisningen. Arbetsuppgifterna och frågorna kan användas i den ordning man önskar. Vill man kan man också välja att endast arbeta med en eller ett par av uppgifterna.

  • Textfrågor till Valskolan 2018
  • Diskussionsuppgift: Elevernas egna tankar om val
  • Diskussionsuppgift: Politiker – vad krävs för att vi ska få förtroende för dem?
  • Diskussions- och skrivuppgift: Vilka politiska frågor är viktiga?
  • Gruppuppgift och individuell skrivuppgift: De politiska partierna
  • Bildanalys: Sveriges partiledare
  • Skriv- och taluppgift: Mitt parti

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.