Att dela en läsupplevelse för att utveckla ett läsintresse

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion
, Högläsning

Ladda ner lektionsmaterialet


I min klass går det 14 st elever år 7-9.
Flera av eleverna tycker att det är tråkigt att läsa, de läser långsamt och får därmed svårt att hålla allt för många händelser i huvudet samtidigt.
Jag ville introducera lättlästa böcker för att finna lagom nivå i läsningen (lagom långa böcker, få händelser, bra typsnitt, luft i läsningen och snygga omslag).

Mitt syfte med bokprojektet Ondskan var att skapa ett läsintresse för dem som aldrig haft ett.

Vi lyssnade på radioprogrammet Stjärnstopp om hämnd.
Vi såg ett program från Boktornet (UR), ett författarporträtt med Jan Guillou