Att lära känna sig själv

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Värdegrund
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


"I skolan lär jag mig att tro på min egen förmåga och att jag kan utvecklas. Jag känner att jag lär mig att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter". Den känsla som uttrycks i föregående citat ska eleverna ha om vi är på rätt väg mot de mål (i läroplanen, Lpf 94) som vi ska sträva mot.

Alla lärare strävar nog - i allt skolarbete, mot dessa mål, men genom temat Att lära känna sig själv som vi arbetat med i flera ämnen under tre veckor, hoppas vi, min kollega Elisabeth och jag, att eleverna tagit ett extra långt skutt mot målet. Det har varit ett intensivt och mer medvetet arbete med den egna personligheten.

Lektionen berättar lite om arbetet.