Bakom varje artikel finns människor

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Ibland upplever jag att elever har svårt att förstå att i en värld där mycket är fiktion finns det saker som verkligen händer på riktigt. Det finns därför en poäng i att visa att det som står i tidningen är sant och händer nu, samtidigt som vi lever våra liv.

Uppgiften går ut på att hitta någon som gjort något bra och någon som gjort något dåligt.

Det är också viktigt att eleverna själva värderar vad de tycker är bra eller dåligt. Det någon tycker är ett hjältedåd kan någon annan tycka är ren ondska.

Till lektionen hör arbetsblad som kan bli grunden för diskussion och argumenterande texter.