Bild på: omslag Bortgift 2

Handledning till Bortgift - Det nya landet av Simonette Schwartz

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, funderingsfrågor, diskussionsfrågor, skrivövning och fördjupning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

I Bortgift - Det nya landet berättar Alin sin historia. Alin har lämnat Kurdistan för Jinos skull.
Nu är de gifta och deras liv tillsammans ska bli lyckligt. Men vill verkligen Jino samma sak? Alin känner sig ensam och värdelös. Men så får hon ett uppdrag. Vill hon hjälpa sin SFI-lärare med en omöjlig häst?

Om handledningen

I handledningen finns funderingsfrågor till boken, underlag för diskussion, skrivövning och fördjupning.