Bokomslaget till boken Byn som vägrade dö

Handledning till Byn som vägrade dö av Camilla Wallqvister

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
, 5
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Textanalys

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfråga och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Byn som vägrade dö av Camilla Wallqvister handlar om livet på landsbygden. När Länstrafiken ska dra in busslinjen ställs livet på ända. Emma, hennes son Lukas och den nyinflyttade bybon Karl kämpar tillsammans med resten av byborna för att busslinjen ska få finnas kvar. Tillsammans kämpar de för byns överlevnad.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM. Den innehåller textfrågor, diskussionsfrågor och en skrivövning