Omslaget till boken Emma

Handledning till Emma av Jane Austen, bearbetad av Johan Werkmäster

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 5
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Jane Austen föddes 1775 och under sitt liv skrev hon flera romaner. Flera av dem handlar om kärlek och kärleksintriger. Så gör också romanen Emma som publicerades första gången år 1816. Boken har bearbetats till lättläst av Johan Werkmäster.

I romanen får läsaren möta huvudpersonen Emma, en ung kvinna som bor med sin far i ett stort hus kallat Hartfield i Highbury. Emma älskar att lägga sig i andras liv och framför allt att smida
äktenskapsplaner genom att para ihop olika människor med varandra.

Om handledningen

Handledningen innehåller frågor till texten. Diskussionsfrågor om romanen. En skrivuppgift där en bokrecension ska skrivas.

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.