Europa-parlamentet
Bild på byggnaden europaparlamentet.

EU val 2019 - Ordförståelse, söka fakta och information, diskussionsuppgifter, skrivuppgifter och gruppuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 6
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, Vux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion
, Grupparbete
, Fördjupning
, Funderingsfrågor
, Ordkunskap

Ladda ner lektionsmaterialet


Den 26 maj 2019 är det dags att rösta till Europaparlamentet.
Alla medborgare i EU:s medlemsländer kan då rösta på vilka som ska representera dem i Europaparlamentet de kommande 5 åren.

I detta arbetsmaterial ges förslag på hur man kan arbeta med EU-valet 2019 i undervisningen. Arbetsuppgifterna kan användas i den ordning man önskar. Vill man kan man också välja att endast arbeta med en eller ett par av uppgifterna.

I lektionen finns:

- Ordförståelse med begreppskort eller tankekarta
- Söka fakta och information om Vad är EU, vad gör EU och hur styrs EU?
- Diskussionsuppgifter: Elevernas egna tankar om EU-valet,  Öka valdeltagandet i EU-valet, Varför röstar väljarna olika i EU-valet och riksdagsvalet?
- Skrivuppgifter: Vad är Europaparlamentet? Jämförelse mellan den svenska riksdagen och Europaparlamentet. Venndiagram och Skrivmall ingår.
- Gruppuppgift: Vilken fråga tycker de politiska partierna är den viktigaste att arbeta med i EU?, arbetet genomförs i hem- och expertgrupper.

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.