Bild: omslag på Grannen

Grannen- funderingsfrågor, samtal och skrivövning

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sfi
, Sva
, Svenska
Årskurs:
, 7-9
, Gym
, 4-6
, Gymsär
, Särskolan
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Olyckan är en spännande bok som börja med att något verkar väldigt underligt. Sedan får vi läsa hur det egentligen hänger ihop.

I lektionen ingår funderingsfrågor, underlag till samtal om boken och förslag på en skrvövning.