Hämnden i litteraturen - Ormstunga till Ondskan

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 8
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Presentationsövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Det här är ett längre temaarbete som går igenom litteraturhistorien från 1000-talet till idag genom att fokusera på hur hämnd har gestaltats genom tiderna. Det finns också tydligt fokus på hur kvinnor och män beskrivits, hur deras hämnd gestaltats och vad det gjort med vårt sätt att se på könsroller.

Allt genom lättläst litteratur och mycket diskussion.

En av människans starka känslor är viljan att hämnas, människor i alla tider har hämnats och hämnd finns på något sätt i de flesta kända texter och också i våra heliga skrifter, Koranen och Bibeln.

Temaarbetet innehåller hur hämnd beskrivits under 1000 år, från isländska sagor (1000-tal), via Greven av Monte Cristo (1800-tal) till Ondskan (2000-tal)

Gunnlaug Ormstungas saga är slut men kan finnas på bibliotek
Greven av Monte Cristo är slut men kan finnas på bibliotek