Handledning till Fest med förhinder

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2-8
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Svenska
Målgrupp:
, SFI kurs C och D
, svenska som andraspråk inom vuxenutbildning
, SFI
Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Gemensam läsning
, Skrivövning
, Diskussion
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Ämne: Svenska och svenska som andraspråk

Målgrupp: SFI kurs C och D och svenska som andraspråk inom vuxenutbildning

Lektionsaktivitet: introduktion av roman, gemensam läsning, textfrågor,

diskussionsuppgift och skrivuppgift

Antal lektioner: 2–8

Bokens ISBN: 9789189149236

Om boken och handledningen

Fest med förhinder av Camilla Wallqvister är en varm skildring av landsbygden under svenskt 60-tal, full av tidsmarkörer för äldre läsare att känna igen sig i, och för andra att upptäcka. Vi följer ömsom Ingrid i sin frigörelse från hemmet, ömsom Rolf i sin insikt om vad det innebär att ta hand om ett hem. Camilla Wallqvister är författare och lärare på folkhögskola. I nästan hela sitt liv har hon bott på landsbygden, där många av hennes berättelser utspelar sig. Hon känner till miljön och både landsbygdens glädjeämnen och bekymmer. Hon bygger berättelser kring detta och kryddar med humor, mycket fantasi och några udda personligheter.

Om lektionen

 Handledningen låter eleven/läsaren

  • närma sig romanen genom att analysera titel och baksidestext och fundera utifrån egna erfarenheter
  • läsa boken gemensamt med andra och då lära sig nya ord och hur de uttalas
  • ta till sig bokens innehåll djupare genom textfrågor
  • diskutera likheter och skillnaden mellan 60-talets samhälle och dagens
  • fundera kring festmat och skriva upp och dela med sig av ett favoritrecept

Lektionen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM.

LL-förlaget distribuerar boken, köp den här i deras webbshop.