Handledning till Majken och svanen av Lena Sjöberg

Om lektionen

Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Gemensam läsning
, Skrivövning
, Diskussion
, Drama

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning, textfrågor, diskussionsfrågor, fördjupning, skrivövning, bildövning, dramaövning, funderingsfrågor, berättarövning

Bokens lättlästnivå: 2, lättare

Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Majken kan inte sluta tänka på den skadade svanen vid fågeldammen. Hon måste rädda den. Så Majken bär hem den otympliga, sprattlande fågeln. Men sedan då? Hur hjälper man en svan?

Majken och svanen är en berättelse om kärleken till djur, och om hur fel det kan bli även för den som bara vill göra rätt.

Lena Sjöberg har hyllats och prisbelönats både som författare och illustratör. Majken och svanen är hennes debut som författare av lättläst för vuxna.

Om handledningen

Denna handledning är framtagen med syfte att väcka läslust, bidra till kreativitet och skapa en djupare förståelse för texten. Först finns en introduktionsuppgift för hela boken. Sedan följer olika typer av uppgifter framtagna till bokens alla kapitel. Sist finns övergripande diskussionsfrågor som kan besvaras skriftligt eller muntligt och en avslutande berättarövning. Ni kan välja att arbeta med alla uppgifter eller välja ut de som ni tänker passar era deltagare. Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson för LL-förlaget och MTM.