Handledning till Strandflickan av Lisa Förare

Om lektionen

Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Skrivövning
, Diskussion
, Läsförståelse
, Grupparbete
, Textanalys

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor, skrivövningar, bildövning, berättarövning och dramaövning

Bokens lättlästnivå: 2, lättare

Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Varje kväll springer Lotta runt Långsjön. Alltid flera varv, alltid så fort hon kan. Hon försöker springa bort från sin sorg, sorgen efter dotterns död. En kväll möter Lotta en ensam flicka på stranden. Det är någonting märkligt med flickan. Visst är hon lite lik Lottas dotter? Lotta vill väldigt gärna träffa flickan igen. Men för att få göra det måste hon utföra ett omöjligt uppdrag.

Strandflickan är en hoppfull bok om sorg och förändring. Den är full av magi, precis som Lisa Förares första lättlästa bok Under fullmånen. Boken är illustrerad med Lina Blixts förtrollande bilder.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Friman och Åsa Söderling som arbetar som pedagoger på Kulturcentrum Skåne. Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texterna, dels att inspirera läsarna till eget skapande. Genom att reflektera och på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och läsförståelse. Handledningen innehåller frågor att samtala om för att introducera boken för deltagarna, frågor till varje kapitel och därefter diskussionsfrågor som rör hela bokens innehåll. På slutet finns skrivövningar, bildövningar och dramaövningar för att arbeta vidare kreativt efter läsningen. Ni kan välja om ni vill göra uppgifterna muntligt eller skriftligt eller både och. Anpassa utifrån gruppens behov och önskemål.