Handledning till Vickys värdshus av Sara Paborn

Om lektionen

Uppgifter:
, Introduktion av roman
, Skrivövning
, Läsförståelse
, Drama

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning, funderingsfrågor, bildövning, dramaövning, skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för ngdomar och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Vickys värdshus har funnits i hennes släkt i nästan hundra år. Förr kom många dit och åt, drack och hade roligt. Nu kommer nästan ingen. Vicky måste hitta ett sätt att få fler gäster. Kanske är folkhögskolan som byggs i skogen räddningen? Frågan är bara vad ungdomar gillar nu för tiden. Vickys värdshus är en bok om att våga försöka när allt känns svårt. Men också om kraften i att göra saker tillsammans. Sara Paborns första lättlästa bok Kanotklubben kom 2023 och mottogs varmt av läsarna.

Om handledningen

Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texten, dels att inspirera läsarna till eget skapande. Genom att reflektera och på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och läsförståelse. Handledningen innehåller frågor för att introducera boken för deltagarna, frågor att svara på och samtala om under eller efter läsningen och frågor som rör hela bokens innehåll. På slutet finns kreativa övningar att jobba med efter läsningen. Läs boken och använd handledningen så som det passar din grupp eller läsare. Handledningen är framtagen av Jenny Friman och Åsa Söderling som arbetar som pedagoger på Kulturcentrum Skåne.

Läs mer om boken hos LL-förlaget: Vickys värdshus | LL-förlaget (ll-forlaget.se, öppnas i nytt fönster).