Omslaget på boken Hemligheten

Handledning till Hemligheten av Martin Engberg

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor och diskussionsuppgift
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

En jagad man gömmer sig i en sommarstuga. Stugan är liten, inte mycket större än en trälåda. Det droppar från taket och tapeterna släpper från väggarna. Det finns ingen värme eller el.

Hans planer har misslyckats. Om hans hemlighet avslöjas har han inte längre någonstans att fly.

Det här är en berättelse om öppna familjekonflikter och hemligheter under ytan.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.