Omslagsbild för boken Hjärtat

Handledning till Hjärtat av Emma Frey-Skøtt

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion
, Läsförståelse

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Hjärtat är en lättläst bok om stora och svåra känslor. De superkorta kärlekshistorierna äger rum i allt från en träningslokal för kampsport till en fullsatt buss.

Läsaren blir medskapare av berättelsen – vad händer före berättelsens början och efter dess slut? Texterna är ett tacksamt underlag för diskussioner om känslor som längtan, osäkerhet, svartsjuka och skam.

Boken är rikt illustrerad av serietecknaren Elin Jonsson, vars bilder tillför en extra dimension till berättelserna.

Om handledningen

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson. Syftet med handledningen är dels att läsarna ska få en djupare förståelse för texterna, dels att inspirera till eget skapande hos läsarna. Genom reflektion och att på olika sätt arbeta kreativt med texten kan man stimulera ökad läsglädje och få texten att “landa i kroppen”.