bild på omslag Jag känner mig glad

Handledning till Jag känner mig glad av Helene Lumholdt

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Särskolan
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 1, lättast
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Alla människor gillar att vara glada. I den här boken berättar Ange, Jenny och Elsa om olika sorters glädje. För Ange är det viktigaste i livet att ha vänner.
– Att ha riktigt goda vänner gör mig glad, berättar hon.
När blir du glad? Kan man se på dig när du är glad?

Om handledningen

Lektionen innehåller diskussionsfrågor och en skrivövning. I skrivövningen ska ni samla ord och skriva en dikt om att vara glad.