Bild: omslag Jag tog ditt liv

Jag tog ditt liv: funderingsfrågor, diskussion och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


I boken berättar Torbjörn om hur han krossade Fredrik, hur han tog Fredriks familj, arbete.och hem. Men inget var med mening.

Boken ingår i serien En lätt pocket.

Lektionen innehåller funderingsfrågor samt en diskussion och skrivövning om vänskap.

I lektionen ingår ett kapitel ur boken.