Kapitelbok i förberedelseklass!

Om lektionen

Tema:
, Lättläst

Ladda ner lektionsmaterialet


Kan man läsa kapitelböcker i en förberedelsklass? För bara ett par år sedan skulle jag ha svarat nej på den frågan och sagt att det nog är bäst att endast hålla sig till lämpliga bilderböcker. Idag tänker jag annorlunda.

Faktum är att alla i min klass har läst Pippi Långstrump, Det mystiska skeppet, Det spräckliga bandet och nu är i full färd med Robinson Kruse. Pippi och Robinson är vanliga kapitelböcker. Deckaren Det spräckliga bandet och fantasyboken Det mystiska skeppet är LL-böcker.

Metoden är att arbeta med ett kapitel i taget. Jag som lärare sammanfattar kapitlet, eleverna skriver sammanfattningen, ord och frågor arbetar vi med. Honnörsordet är interaktion. Det här arbetet gör vi samtidigt och tillsammans.

Läs mer om Niklas Krog