Handledning till Lysande utsikter av Charles Dickens, bearbetad av Johan Werkmäster

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgift
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Pip bor i en liten by i England. Han är en fattig pojke utan föräldrar. Meningen är att han ska bli smed och gifta sig med någon i byn. Men plötsligt blir Pip rik. En helt ny värld öppnar sig för honom. Han flyttar till London och lär känna den olyckliga tant Havisham och den vackra Estella.

Kan kärlek och pengar förändra en person? Är det lättare eller svårare att vara en god människa när man är rik?

Charles Dickens var en populär brittisk författare som levde på 1800-talet. Dickens berättelser har ofta sjävbiografiska inslag. Hans egen uppväxt var också fattig.
Han hatade orättvisor och brydde sig mycket om dem som hade det svårt.

Om handledningen

Till boken finns textfrågor som ska ge läsaren något att fundera över. Man kan använda dem som underlag till en gruppdiskussion, men också som underlag till den som ska läsa boken.

Till boken finns också diskussionsfrågor och en skrivuppgift.