framsida_MIKformig_lattlast

Medie- och informationskunnighet - utbildningspaket med klassrumsövningar

Om lektionen

Tema:
, Lättläst

Medie- och informationskunnighet
- utbildningspaket med klassrumsövningar

Nytt lärarmaterial: MIK för mig - lättläst

MIK för mig är ett fylligt utbildningspaket i flera steg och är till för att både elever och lärare ska få möjlighet att diskutera och reflektera kring det nya medielandskapet och hur det påverkar oss.

Nu kommer ett nytt lärarmaterial med övningar som är bearbetade till lättläst svenska och förenklade för att hela utbildningspaketet ska kunna användas inom särgymnasieskolan och i andra lässvaga grupper. Bearbetningen till lättläst svenska gjordes av Centrum för lättläst.

Ladda ner det nya lärarmaterialet här:

https://mik.statensmedierad.se/mik-for-mig/lattlast-version
Där kan du också titta på hela den digitala utbildningen.

Utbildningspaketet MIK för mig består av fyra kapitel:

• Introduktion
• Våra relationer
• Vinklade budskap
• Vår demokrati

Varje kapitel innehåller flera olika övningar. Du som lärare vet bäst vad som fungerar att göra i din klass. Använd de övningar som du tror passar dina elever och som du tror engagerar dem.

Kopieringsunderlag ingår.

MIK för mig kommer från Statens medieråd

Statens medieråd är en myndighet med uppdrag att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och skydda dem från skadlig mediepåverkan.

Genom att öka barns och ungas medie- och informationskunnighet, MIK, ger vi dem verktyg för att hantera sin medievardag och förstå mediers roll i samhället, att kunna finna, analysera och kritiskt värdera information, uttrycka sig och själva skapa innehåll i olika medier.