Omslag Miljöspanarnas bästa

Miljöspanarnas bästa - uppgifter till boken

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Argumentation

Ladda ner lektionsmaterialet


Tänk till på miljön!
- uppgifter till boken Miljöspanarnas bästa


Till boken som samlar artiklar från webbplatsen miljonspanarna.se finns både läs- och fördjupningsfrågor och underlag för argumentationsanalys.

Ett exempel på frågeställning

Johan skriver att både du och naturen mår bättre om du följer de tre reglerna: använd naturmaterial, undvik plast och tröttna inte.

- Vad tror du att han menar med det? På vilket sätt mår du bättre av att följa reglerna?