Omslagsbild till boken När jag var ung.

Handledning till När jag var ung av Mats Ahlsén

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
, 5
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
, Historia
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Presentationsövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Skrivövning och diskussionsfrågor
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

När jag var ung är ett fotoalbum för alla som växte upp i mitten på 1900-talet. Foton och korta livfulla texter påminner läsaren om vardagliga saker från förr. Känslan av ett glittrigt favoritbokmärke i handen. Lyckan över att ha vunnit en glaskula på skolgården. Dansen i folkparken med den första kärleken.

En bok att använda för att prata om det som varit, om glädje och sorg. Väcka liv i det man trodde var försvunnet.

Om handledningen

Handledningen ska hjälpa deltagarna att skapa förförståelse för hur det var att vara ung förr i tiden. Intervjua någon som är äldre. Minnas, presentera och diskutera egna barndomsminnen. Göra en jämförelse om hur var det att vara ung då, jämfört med att vara ung nu. Bildanalys av någon av bokens vackra bilder från 40–60-talet.

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.