omslaget på Norrtullsgatan

Norrtullsligan - textfrågor, gemensam läsning - boksamtal, diskussions- och fördjupningsuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Skrivövning
, Högläsning
, Fördjupning
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Norrtullsligan är mer än 100 år, men berättelsen om Pegg och de andra kontorsflickorna i den lilla lägenheten i Stockholm som skämtar, längtar, kämpar, svälter, blir förälskade, jobbar över, dricker pilsner och tar pulver mot huvudvärken är fylld av humor.
Genom boken löper konflikten mellan viljan att bli gift och slippa slitet, och viljan att vara självständig och bli tagen på allvar.

I lektionen finns:

Textfrågor till de fyra första kapitlen
Gemensam läsning – boksamtal med läsprotokoll (ingår)
Diskussionsuppgift - Kvinnor på arbetsmarknaden
Fördjupningsuppgift - ta reda på mer om en av platserna/områdena/byggnaderna i boken

Den här lektionen är skriven av Jenny Edvardsson.
Jenny är lärare i svenska och historia på Wendesgymnasiet i Kristianstad där hon undervisar på yrkesinriktade program.
Läs gärna mer på hennes blogg: jennypawendes.blogspot.se

2015 fick Jenny Edvardsson Amy-priset som är MTM:s tillgänglighetspris och 2017 Svenska Akademiens svensklärarpris.