Bild på första sidor från 8 Sidor

Öva skiljetecken med hjälp av artiklar

Om lektionen

Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Ordkunskap

Ladda ner lektionsmaterialet


Vi tränar mycket på var kommatering, stor bokstav och punkt ska vara någonstans när vi skriver olika typer av texter.

Många elever hör inte var dessa skiljetecken ska vara och behöver mycket träning i detta. Att själv komma på och sätta dit dessa tecken i en förberedd text är spännande när man vet att det finns en "riktig" text skriven som man kan jämföra med.

Mål: Att träna skiljetecken på ett realistiskt sätt där målet är att själv rätta/diskutera möjligheter utifrån en riktig artikel. Eleverna tränar också att diskutera/jämföra sina val.