Öva synonymer med hjälp av artiklar

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor

Ladda ner lektionsmaterialet


För alla människor är det viktigt att kunna variera sitt språk både skriftligt och muntligt. Våra elever på gymnasiesärskolan har svårt att hitta synonymer till ord och upprepar sig lätt både i tal och i skrift.
Lektionen fungerar också för mellanstadiet.

Man kan på ett enkelt sätt börja jobba med synonymer genom att lära sig och förstå skillnaden på ett negativt ord och ett positivt. Att använda 8 sidors artiklar och reportage gör att ordkunskapen sätts in i ett realistiskt sammanhang och inlärningen blir meningsfull. Man upptäcker vad som händer i omvärlden samtidigt som man bygger upp sin språkliga förmåga vilket är nödvändigt för att delta på ett aktivt sätt i samhället.

Mål:
Att se skillnad på ords positiva och negativa värde och då få en större säkerhet i ords betydelse när man samtidigt hittar synonymer. Målet är också att våga diskutera sina tankar och åsikter med andra.