omslag Överlevaren Isaq

Överlevaren Isaq - funderingsfrågor, reflektion och skrivuppgift

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning

Ladda ner lektionsmaterialet


Överlevaren Isaq handlar om Isaq som kommer till Sverige som "ensamkommande flyktingbarn". Boken handlar både om hans flykt och den första tiden i Sverige. i lektionen innehåller funderingsfrågor kopplade till texten, frågor som kan användas som underlag för enskilda uppgifter eller som underlag för reflektion och diskussion.
Lektionen innehåller också en skrivuppgift.