bild på: omslag Rösträtt för kvinnor

Handledning till Rösträtt för kvinnor av Sara Teleman

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 7
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Grupparbete
, Högläsning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken och diskussionsfrågor
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

I Sverige fick kvinnorna gå till valurnorna första gången 1921. Men vad ledde fram till denna förändring? Följ med på en fartfylld resa genom historien, och lär dig mer om kvinnorna som var feminister långt innan ordet var känt.

Sara Telemans Rösträtt för kvinnor gör den feministiska kampens historia tillgänglig för fler. Det finns fortfarande mycket kraft och inspiration att hämta från historiens hjältinnor. Boken har många illustrationer.

Om handledningen

Den här handledningen är framtagen av Emma Frey Skøtt. Den går lika bra att använda i helgrupp som i mindre grupper. Syftet med arbetet runt boken är att deltagarna aktivt arbetar med texten och tränar upp fungerande strategier runt sin läsförståelse.

Detta görs främst genom att gruppen tillsammans läser texten högt och ställer frågor till texten men även kopplar innehållet i boken till era egna erfarenheter, till andra texter ni läst och till företeelser i världen runt omkring er.