omslag på Så funkar lagarna

Handledning till Så funkar lagarna av Erik Rosqvist

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Diskussion
, Eget arbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor och diskussionsfrågor
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Det finns tusentals lagar som påverkar våra liv varje dag. I Så funkar lagarna presenteras de allra viktigaste lagarna. Många av dem är självklara: Den som rånar en butik eller slår ner en främling på gatan bryter mot lagen.

Men ibland blir det mer komplicerat, och också sådana exempel tas upp i boken. Vad är egentligen allemansrätten? Får man gå i vilken skog man vill?

Om handledningen

Handledningen innehåller textfrågor och diskussionsfrågor.

Handledningen är framtagen av Jenny Edvardsson.