omslag skönhet, odjur

Sagomodellen - att arbeta med sagor

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 4-6
, Åk. 7-9
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Vid inskrivningssamtalet med en nyanländ pojke eller flicka som ska gå i min förberedelseklass brukar jag fråga om det finns någon favoritsaga som han eller hon kommer ihåg från sitt hemland. Alla jag har frågat minns någon saga sedan barndomen. Dessutom har det varit sagor jag känner till, som man har nämnt. Rödluvan, Tre små grisar, Askungen, Snövit, Prinsessan på ärten och Hans och Greta är sådana sagor.

Det tycks finnas ett antal sagor, en sagoskatt, som en stor del av världens barn får genom sin "litterära amning". Det är västerländska sagor och jag utesluter inte att Disneys framtåg genom världen har bidragit till spridningen.

Som pedagog och lärare i svenska som andraspråk är det naturligtvis texter med förförståelse för mina nybörjarelever, som jag är ute efter och vill ta till vara för en god språkundervisning i det för eleven nya språket svenska.

I lektionen kan du se exempel på modellen från sagan Snövit
, från LL-förlagets bok Skönhet, odjur, häxor, prinsar.

Läs mer om Skönhet, odjur, häxor, prinsar