omslaget till Sista brevet till Sverige

Handledning till Sista brevet till Sverige av Vilhelm Moberg, bearbetad av Johan Werkmäster

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska
, Samhällskunskap
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Uppgifter:
, Skrivövning
, Diskussion
, Funderingsfrågor

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivuppgifter
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Nordamerika i slutet av 1800-talet. Karl Oskar och Kristina har bott länge i det nya landet. Livet är bättre än när de var fattiga bönder i Ljuders socken i Småland. Skördarna är stora och barnen är friska och kan hjälpa till.

Men Karl Oskar och Kristina möter också motgångar. Siouxerna som hade marken först svälter och vill ha tillbaka sitt land. Samtidigt är det inbördeskrig i Amerika. Kristina blir allt sjukare och bara Karl Oskar kan rädda hennes liv.

Om handledningen

Handledningen innehåller textfrågor till bokens fyra delar, en diskussionsuppgift om vad som behöver finnas i ett nytt samhälle samt skrivuppgifter i form av att skriva en dagboksanteckning eller ett brev.

Handledningen är skapad av Jenny Edvardsson.