Första sidor på 8 Sidor

Skapa din egen ordlista

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gymsär/ Anpassad gymnasieskola
, Åk. 4-6
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Eget arbete
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


För våra elever på gymnasiesärskolan är många ord som används i nyheter svårbegripliga. Alla elever har olika ord/begrepp de behöver träna på. Att få skapa sin egen personliga ordlista gör inlärningen individuell och meningsfull.
Lektionen borde också fungera på mellanstadiet.

Att lära sig ord (både betydelse och stavning) i ett sammanhang som man själv har valt ut gör läxan personlig och man har nytta av den, den blir mer verklighetsförankrad.

Mål: Att med hjälp av lättlästa nyheter skapa sin egen individuella ordlista. Man väljer varje vecka svåra ord och skriver dessa i en bok(dator). Till varje ord skrivs en förklaring som är lätt att förstå. Man sätter in ordet i en mening så ordet finns i ett sammanhang. På detta sätt lär sig elever nya ord samtidigt som det tränar förmåga som alfabetisk ordning. Samhällskunskap och svenska integreras