omslaget till Blod och lera

Skotten i Sarajevo - en övning i källkritik

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 2
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Källkritik
, Reflektion

Ladda ner lektionsmaterialet


I år det 100 år sedan första världskriget började.
Här på Lärarrummet finns en serie om åtta lektioner som handlar om första världkriget. De utgår från Bengt Fredriksons bok Blod och lera

Det här är en av de lektionerna. Den introducerar de fyra källkritiska kriterierna med en enkel övning. Sedan får eleverna använda kriterierna på skotten i Sarajevo.
Ett utdrag ur boken ingår i lektionen.

Till sidan med alla åtta lektionerna
Till sidan Lärarrummets sida om första världskriget.