bild på: omslag Stolthet fördom

Handledning till Stolthet och fördom av Jane Austen, bearbetad av Pernilla Gesén

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Eget arbete
, Högläsning

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, gemensam läsning och funderingsfrågor
Bokens lättlästnivå: 3, lätt
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Familjen Bennet bor på ett trivsamt gods i södra England. Föräldrarna vill gärna se sina fem döttrar gifta med respektabla och rika män.

En dag bosätter sig den unge och förmögne Charles Bingley i närheten. Jane Bennet blir genast blixtkär i honom. Charles har ofta med sig sin vän, Darcy.

Den yngre systern Lizzy bestämmer sig snabbt för att ogilla Darcy på grund av hans sätt, men kommer att få anledning att tänka om. Inte kan man låta en fördom stå i vägen för kärleken?

Om handledningen

Handledningen innehåller gemensam läsning med frågor samt funderingsfrågor.