bild på: omslag Tillbaka till ett krig

Handledning till Tillbaka till ett krig av Torsten Bengtsson

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 3
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Historia
Målgrupp:
, Åk. 7-9
, Gym
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, textfrågor, diskussionsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

Efter tiden som krigsbarn i Skåne har det nu blivit dags för Hans att återvända till hemstaden Köln. Det är ont om mat och alla kämpar för sin överlevnad. Vissa gräver i bråten under sönderbombade hus, andra stjäl från amerikanska soldater.

Tillbaka till ett krig är en levande och angelägen skildring av krigets konsekvenser, allt sett med en tonårings ögon.

Om handledningen

I handledningen ingår textfrågor till boken, samt en skrivuppgift där ni ska skriva ett brev.