omslaget på boken Vårt blod, våra ben

Handledning till Vårt blod våra ben av John Ajvide Lindqvist, bearbetad av Klara Lindell

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 4
Ämne:
, Svenska som andra språk
, Sva
, Svenska
Målgrupp:
, Gym
, Komvux
Tema:
, Lättläst
Uppgifter:
, Reflektion
, Skrivövning
, Diskussion

Ladda ner lektionsmaterialet


Uppgifter: Introduktion av boken, diskussionsfrågor, funderingsfrågor och skrivövning
Bokens lättlästnivå: 2, lättare
Målgrupp: Handledningen fungerar för unga vuxna och vuxna i olika skolformer och i bokcirklar

Om boken

När Robin spelar piano brukar hans pappa sitta i köket och lyssna. En dag märker han att Robin spelar en obehaglig melodi.

Robin säger att han hittat noterna bakom tapeten. De tillhörde någon som bodde i huset tidigare. Det är något ondskefullt över melodin. Robin kan inte sluta spela den fast han vill. Melodin får hans pappa att vilja göra saker. Fasansfulla saker.

Vårt blod, våra ben är en bearbetning av John Ajvide Lindqvists Våran hud, vårat blod, våra ben. Bearbetningen till lättläst är gjord av Klara Lindell.

Om handledningen

Handledningen innehåller frågor att fundera och diskutera runt i helgrupp eller i mindre grupper Det finns också fördjupande funderingsfrågor och en skrivuppgift.

Handledningen är framtagen av Emma Frey-Skøtt.