första sidor på 8 Sidor

Vi arbetar med 8 Sidor i nyhetsgrupper

Om lektionen

Lektionsåtgång:
, 1
Ämne:
, Sva
, Svenska
, Samhällskunskap
Tema:
, 8 sidor
Uppgifter:
, Diskussion
, Grupparbete

Ladda ner lektionsmaterialet


Jag jobbar på en grundskola med klasserna F-9 och jag har en blivande årskurs 6. Skolan är mångkulturell med barn från många delar av världen, drygt 50% av barnen har ett annat modersmål än svenska

Därför har jag under flera år arbetat med 8 Sidor i min klass då jag anser detta vara ett ypperligt hjälpmedel för en naturlig svensk- och SO undervisning som utgår från barnen och deras omvärld.

När vi arbetar i klassen med 8 Sidor, så brukar det följa ett och samma mönster varje vecka så eleverna är otroligt självgående vid denna uppgift vid detta laget.

Susanne Forsling